Møder & Referater

Bestyrelsen beretter & andet som kunne have betydning for dig.

Dagsorden til bestyrelsesmøder for Slowriders Ryomgaard.

 

  1. Godkendelse af referart fra sidste bestyrelsesmøde.
  2. Gennemgang af regnskab.
  3. Generalforsamling 14/3-2018
  4. Turkalender.
  5. Fastsættelse af nyt møde og ved hvem.
  6. Indkommne forslag.
  7. Bestyrelsen har ordet
  8. Div.

 

 

Har du et ønske / forslag til noget der skal tages op i bestyrelsen, så send en mail og din skrivelse vil blive behandlet på næstkommende møde i bestyrelsen.

 

Du kan sende din mail herfra:

 

 

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses i det lukkede område, kontakt evt. Flemming for adgang.

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 07-02-2018 hos Flemming kl. 19:00.

Slowriders Ryomgaard

Ride For Fun