Møder & Referater

Slowriders Ryomgaard

Ride For Fun

Bestyrelsen beretter & andet som kunne have betydning for dig.

Dagsorden til bestyrelsesmøder for Slowriders Ryomgaard.


  1. Godkendelse af referart fra sidste bestyrelsesmøde.
  2. Gennemgang af regnskab.
  3. Generalforsamling 14/3-2018
  4. Turkalender.
  5. Fastsættelse af nyt møde og ved hvem.
  6. Indkommne forslag.
  7. Bestyrelsen har ordet
  8. Div.Har du et ønske / forslag til noget der skal tages op i bestyrelsen, så send en mail og din skrivelse vil blive behandlet på næstkommende møde i bestyrelsen.
Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses i det lukkede område, kontakt evt. Flemming for adgang.

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 21/3-2018 hos Randi kl. 19:00.

(Forudsat at hun bliver genvalgt).